home werk cv links contact

 


 


 

Als medewerker wordt ik bij zeer uiteenlopende projecten in de culturele sector betrokken. Deze projecten hebben gemeen dat ze plaatsvinden in de openbare ruimte. Ze hebben een multidisciplinair karakter en in veel gevallen wordt de lokale gemeenschap bij het project betrokken (Community Art.). De uitkomst kan een voorstelling zijn , maar ook een theatrale route, interventie of installatie. Binnen de projecten wordt ik ingezet als maker van bijvoorbeeld een performance of interventie, als bedenker van een theatrale route of maker van kostuums.

 
cascoland

 

 

Theatermaken

Spelen

Vormgeven

Doceren

Projecten

Bovendien denkt ik mee over inrichting van de locatie , samenstelling van een team, planning, coördinatie en andere praktische zaken. Ik ben een sociaal handige teamspeler, gemotiveerd om het project te laten slagen.
In het verleden werkte ik projectmatig samen met o.a. Cascoland, Theatre Embassy, Jeugdtheaterschool Zuid -Oost, Kinetisch Noord,Convoi Exceptionel, Ida van der Lee, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Theaterschool Amsterdam.